Hoe raak je verslaafd?

Oorzaken verslaving

Een verslaving heeft niet altijd een duidelijke oorzaak, zoals problemen in je jeugd of een heftige ervaring. Het kan ook gelijkmatig ontstaan door regelmatig gebruik. Vaak zijn er verschillende factoren die invloed hebben.

fases verslaving

Fases van verslaving

Wanneer je verslaving ontstaat door regelmatig gebruik zijn er vaak verschillende fases van verslaving waarbij je langzaam opbouwt van incidenteel gebruik naar afhankelijkheid. Dit begint bij experimentatie met het middel of het gedrag. Daarna kan dit veranderen in regelmatig gebruik of sociaal gebruik, zoals bijvoorbeeld bij drugs of alcohol.

Uiteindelijk kan dit leiden tot dwangmatig gebruik. In dit geval gebruik je het middel of gedrag vaak ook om nare gevoelens te verdringen of heb je juist steeds meer nodig om een bepaald gevoel te ervaren. Ook drink of gebruik je in deze fase niet meer samen, maar vrijwel altijd alleen.

Wanneer ben je verslaafd

Hoe ontstaat een verslaving?

Het ontwikkelen van een verslaving hangt af van verschillende sociologische, psychologische en biologische factoren. 

Sociologische factoren

Je omgeving kan invloed hebben op je verslaving. Wanneer je opgroeit in een omgeving waar middelengebruik vaker voorkomt of als je ouders een verslaving hebben is de kans groter dat je zelf ook een verslaving ontwikkelt. Een verslaving kan ook ontstaan doordat je begint met experimenteren samen met vrienden.

Psychologische factoren

Bepaalde psychologische factoren maken je kwetsbaarder voor een verslaving. Wanneer je een depressie of trauma hebt kan het zijn dat je alcohol of drugs gaat gebruiken om je even beter te voelen. Ook een gedragsverslaving begint vaak als afleiding van andere problemen. Ook komt middelengebruik vaker voor bij borderline of ADHD. 

Biologische factoren

Onder biologische factoren valt bijvoorbeeld genetische kwetsbaarheid. Zo kan iemand genetisch gevoeliger zijn voor een verslaving dan iemand anders. Ook je levensstijl, ziektes en medicatiegebruik kunnen invloed hebben op je verslavingsgevoeligheid. Bij een middelenverslaving heeft ook het soort drugs invloed. Niet elk middel heeft dezelfde invloed heeft op je hersenen, waardoor sommige middelen verslavender zijn (bijvoorbeeld heroïne) dan anderen (zoals cannabis).

Invloed van verslaving op je hersenen​

Invloed van verslaving op je hersenen​

Bij de biologische factoren spelen je hersenen een grote rol. Gebruik van drugs en alcohol heeft namelijk direct invloed op je hersenen. Wanneer je drugs of alcohol gebruikt wordt in je hersenen meer dopamine aangemaakt. Dopamine zorgt ervoor dat je je tevreden en beloond voelt. Hierdoor wordt het beloningssysteem in je hersenen geactiveerd. Ook herhaling van bepaald gedrag, zoals gokken, kan ditzelfde effect hebben. Dit fijne gevoel kan ervoor zorgen dat je vaker gaat gebruiken of bepaald gedrag wilt herhalen. 

Wanneer je vaker gebruikt worden je hersenen steeds minder gevoelig voor je natuurlijke beloningssysteem. Dit zorgt ervoor dat je een afhankelijkheid ontwikkelt voor bepaald gedrag, bijvoorbeeld in de vorm van een seksverslaving, pornoverslaving, eetverslaving of gokverslaving.

Oorzaken van verslaving

Integrale behandeling verslaving

Om een verslaving te behandelen is het van belang om alle onderliggende factoren mee te nemen in je behandeling. Tijdens een behandeling bij U-center kijken we daarom naar alle biologische, psychologische en sociologische factoren die van invloed zijn op je verslaving en stemmen we je behandelplan daarop af. In een intensieve behandeling van 6 weken krijg je verschillende therapieën om je verslaving de baas te worden.

Verslaving behandeling

Op zoek naar verslaving behandeling?

U-center behandelt je verslaving intensief en integraal in een klinische en ambulante behandeling. Tijdens je behandeling ga je samen met een team van behandelaren aan de slag met je verslaving en onderliggende factoren.

Neem contact op Online aanmelden

Social Media

Social media verslaving

Drugs

Drugsverslaving

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je dan nu aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden