Hulp bij een depressie

Depressie

Heb je last van een depressie of depressieve stoornis? Bij U-center behandelen we je depressie tegelijk met de onderliggende factoren in een kortdurend en intensief traject.

Neem contact op
behandeling depressie U-center

Hoe herken je een depressieve stoornis?

Kenmerken depressie

Er is sprake van een depressieve stoornis wanneer de stemmingsklachten langer dan twee weken aanhouden. Hoe deze klachten zich uiten kan per persoon verschillend zijn.

Depressie oorzaken

Iedereen heeft weleens een periode waarin het wat minder gaat. Je loopt rond met een neerslachtig gevoel, verliest interesse in zaken die je eerder wel leuk leken of je hebt negatieve denkpatronen. Meestal gaan die depressieve gevoelens vanzelf weer over. Bij een depressie is dit niet het geval en blijven de symptomen voortduren. Blijven de stemmingsklachten langer dan twee weken aanhouden, dan kan er sprake zijn van een depressieve stoornis.

Depressie symptomen

Hoe herken je een depressie? Een depressieve stoornis kan soms lastig te herkennen zijn. Toch zijn er een aantal kenmerken waar je op kunt letten. Zo zijn onderstaande symptomen de meest voorkomende klachten bij mensen met een depressie.

 • Sombere stemming
 • Interesseverlies
 • Slaapproblemen
 • Rusteloos of traag
 • Vermoeid, energieverlies
 • Waardeloos en schuldig voelen
 • Concentratie- en geheugenproblemen
 • Gedachten aan de dood
 • Gewichtsverlies of -toename
 • Besluiteloosheid
 • Eenzaamheid
 • Sombere stemming
 • Interesseverlies
 • Slaapproblemen
 • Rusteloos of traag
 • Vermoeid, energieverlies
 • Waardeloos en schuldig voelen
 • Concentratie- en geheugenproblemen
 • Gedachten aan de dood
 • Gewichtsverlies of -toename
 • Besluiteloosheid
 • Eenzaamheid

Hoe behandelen we een depressie

U-center behandelt jou als mens, niet alleen de diagnose. We kijken verder dan alleen de depressie en gaan daarbij uit van een aantal basisinterventies. Voor behandeling van een depressie is dit primair cognitieve gedragstherapie, zo nodig met medicamenteuze ondersteuning. Aanvullende interventies bestaan uit lichaamsgerichte behandelingen, expressieve therapieën en interventies gericht op leefstijlverandering. Tevens besteedt U-center aandacht aan de onderliggende oorzaken van de depressie en de persoonlijkheidskenmerken. Hierbij worden individuele gesprekken, groepstherapie, partnerrelatie- en systeemtherapie ingezet. Het is belangrijk dat je weer actief wordt en een dagritme, structuur en lichamelijke conditie opbouwt. De behandeling vindt plaats in een vast team met meerdere behandelaars, afgestemd op jouw specifieke situatie.

Lees meer over onze depressie behandelingen

Integrale behandeling depressie

Een ‘pure’ depressie bestaat in feite niet. Vaak is er sprake van meerdere problemen. Denk aan een combinatie van depressie en angst, een verslaving (alcohol, drugs) of een trauma. Er kunnen dus ook andere oorzaken of gevolgen zijn die je klachten in stand houden. Dat alles vraagt om maatwerk. Daarom werken we vanuit een integrale aanpak, waarin we alles meenemen dat van invloed is op jouw leven en de depressieve stoornis. Denk ook aan je persoonlijkheid, relaties, gezinssituatie, werk en lichamelijke gezondheid. Samen met het behandelteam onderzoek je de oorzaken van de depressie en  verander je met nieuwe inzichten de gedragspatronen die je klachten in stand houden.

Intensief Traject

In een intensief traject doen wij er alles aan om je te helpen herstellen van je depressie, zodat je in korte tijd vooruitgang boekt. Daarbij verwachten we ook veel inzet van jouw kant. Een opname voor je depressie in ons behandelcentrum biedt de voordelen van een een kortdurende, intensieve, integrale behandeling van alle aandoeningen tegelijkertijd. In iedere fase van de behandeling is e-health een vast onderdeel van je behandeltraject. De eerste zes weken verblijf je in onze kliniek in Epen. In een persoonlijk behandelplan stel je op wat je wilt bereiken en hoe je dat samen met je behandelteam gaat realiseren. De gastvrije omgeving en de talrijke faciliteiten binnen de kliniek zorgen ervoor dat jij alle ruimte hebt om aan jezelf te kunnen werken. In de weken daarna breng je onder begeleiding je nieuwe inzichten en opgedane kennis in de praktijk.

Verschillende soorten depressies

Een depressie kan bij iedereen weer een andere vorm aannemen. Naast de verschillende symptomen per persoon maken we ook onderscheid tussen verschillende soorten depressies, waaronder:

 • Recidiverende depressie: Als de depressieve klachten steeds terugkeren spreken we van een recidiverende depressie. 
 • Bipolaire stoornis of manisch depressie: Een bipolaire stoornis is een psychische aandoening. De stoornis herken je aan de afwisseling van extreem sombere of juist manische episodes. Een bipolaire stoornis wordt ook wel manisch-depressieve stoornis genoemd.
 • Chronische depressie: Een chronische depressie wordt ook wel een dysthymie of dysthyme stoornis genoemd. Wanneer je last hebt van een dysthyme depressie ben je minstens twee jaar chronisch depressief. De kenmerken van dysthymie zijn vaak minder opvallend dan een 'normale' depressie en de depressieve klachten kunnen soms voor korte tijd afnemen.
 • Seizoensdepressie: Wanneer iemand elk jaar in hetzelfde seizoen last heeft van depressieve klachten spreken van een seizoensgebonden depressie. Voor de meeste mensen uit zich dit in een winterdepressie, maar ook een herfstdepressie, zomerdepressie of voorjaarsdepressie is mogelijk.
 • Postnatale depressie: Sommige vrouwen hebben na de bevalling nog maanden lang last een sombere stemming. Als de stemmingsklachten aanhouden spreken we van postpartum depressie of postnatale depressie.
Lees meer over de verschillende soorten depressie

Terugval voorkomen

Van een depressie herstellen of er goed mee leren omgaan

Een depressieve stoornis wordt vaak geïsoleerd behandeld. Dat wil zeggen dat de depressie als een op zichzelf staand probleem wordt gezien. Andere omstandigheden die ermee te maken hebben worden dan buiten beschouwing gelaten. Met als gevolg dat ongeveer 40% niet voldoende herstelt van de depressie of weer terugvalt. Bij U-center werken we intensief en integraal aan het geheel. Sommige mensen zijn kwetsbaar voor depressie waarbij sprake kan zijn van een familiaire aanleg. Helaas is depressie, net als andere psychische aandoeningen, veelal een chronische aandoening. Net zo belangrijk als herstel is daarom het vroeg leren herkennen van mogelijke terugval en weten wat te doen om de last te beperken. Tijdens onze depressie behandeling maak je daarom een terugvalpreventieplan en een toekomst ontwikkelplan. Als je goed leert signaleren, en geleerde vaardigheden in de praktijk blijft brengen, kan je daarmee een hele goede kwaliteit van leven hebben.

Lees meer over onze depressie behandeling
vrijwillige opname depressie

Naasten

Hoe steun je iemand die een depressie heeft?

Als vriend of familie van iemand met een depressie kun je verschillende dingen doen om te helpen. In het geval van een acute situatie, zoals gevaar voor eigen leven en het willen plegen van zelfmoord, is het noodzakelijk om meteen contact te zoeken met de huisarts of crisisdienst.

Lees meer informatie voor naasten

Hulp bij een depressie?

Op zoek naar een behandelcentrum voor de behandeling van je depressie? Meld je aan bij U-center en ga in een kortdurende behandeling samen met een team van behandelaren aan de slag met jezelf. Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!

Neem contact op

Geschatte wachttijd

8 - 12 weken

Laatst geupdate op 23-06-2024

Vrijwillige opname

Opname in onze kliniek voor je depressie

Depressie symptomen

Hoe herken je een depressie

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je dan nu aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden