Resultaten

Voor ons, voor jou, voor alle betrokkenen is het natuurlijk van belang om te weten wat de behandeleffecten zijn van het U-center traject. We zijn zeer geïnteresseerd in resultaten, maar ook in wetenschappelijke en theoretische onderbouwing. We zijn altijd bezig met leren en verbeteren. Zodat we jou altijd de beste en meest duurzame hulp kunnen bieden.

Voor ons, voor jou, voor alle betrokkenen is het natuurlijk van belang om te weten wat de behandeleffecten zijn van het U-center traject. We zijn zeer geïnteresseerd in resultaten, maar ook in wetenschappelijke en theoretische onderbouwing. We zijn altijd bezig met leren en verbeteren. Zodat we jou altijd de beste en meest duurzame hulp kunnen bieden.

Behandeleffect

Behandeleffect in 14 weken
We brengen onder andere de resultaten in kaart door het klachtenniveau vóór aanvang van de behandeling te vergelijken met het klachtenniveau na afsluiting van het 14-weekse traject. Het behandeleffect wordt gemeten middels gevalideerde vragenlijsten. In de tabel hiernaast is te zien dat het behandeleffect van U-center significant boven het landelijke gemiddelde ligt.

Behandeleffect op lange termijn
Vanzelfsprekend onderzoekt U-center ook hoe het onze cliënten op lange termijn vergaat. Zo loopt het meettraject tot een jaar na de behandeling. Cliënten vullen op vastgezette periodes weer dezelfde vragenlijsten in. Op die manier krijgen we inzicht in het verloop van het algemene klachtenniveau van onze populatie.

In de grafiek hiernaast is het behandelresultaat van 2017 te zien, vanaf de voormeting (VM), direct na de klinische fase (TM), na de ambulante fase (NM), 4 maanden later (FU1), 8 maanden (FU2) en 12 maanden later (FU3). In de klinische fase treedt een forse daling op van klachten, die (begrijpelijk) licht toenemen in de ambulante fase als men thuis het geleerde in de praktijk gaat brengen. Daarna blijft verbetering optreden tot het laatste meetmoment, 1 jaar na afsluiting van de behandeling bij U-center.

 

Geluk en tevredenheid

Naast het klachtenniveau, meten we ook het gevoel van geluk bij onze cliënten. Op een schaal van 0 (heel ongelukkig) tot 100 (heel gelukkig) wordt het gevoel van geluk in kaart gebracht. Het gevoel van geluk is een goede voorspeller van hoe mensen functioneren in het dagelijks leven, in het algemeen, in hun privésituatie en op hun werk. Bij aanvang van de behandeling scoren onze cliënten gemiddeld een 17. Deze geluksscore blijft oplopen en zit een jaar na behandeling op een gemiddelde van 62.

U-center meet ook op diverse momenten de tevredenheid van cliënten in zowel cijfers als open opmerkingen. Cliënten geven cijfers voor onder meer de inhoud van de behandeling en voor de faciliteiten. De open opmerkingen worden regelmatig besproken in het managementteam. Wij zijn blij met de vele nuttige suggesties die van cliënten ontvangen en die U-center alleen maar nog beter kunnen maken. 

Schrijf een recensie

Gevoel van geluk

2x zo hoog

Tevredenheid

8,2

Reïntegratie werk

62 %

Onze aanpak

Hoe pakken we dat aan?

Onze behandelingen

Welke therapieën zetten we daarvoor in?

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je dan nu aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden